Kontakty

Václav Sobotka

Daniel Stejskal

Máte nějakou oblíbenou písničku, ale my jí nemáme v repertoáru? Pak neváhejte a pošlete ji na náš email rookies@seznam­.cz, možná ji v budoucnu od nás uslyšíte!

Podmínky vystoupení

Pořadatel veřejné hudební produkce je povinen vyžádat si svolení k užití hudebních děl na Ochranném svazu autorském (dále OSA). Kapela poskytuje za tímto účelem pořadateli seznam interpretovaných skladeb na svých internetových stránkách: www.rookies.cz/ke-stazeni. OSA je podle autorského zákona č. 121/2000 Sb., prováděcích předpisů, mezinárodních dohod a smluv o zastupování, pověřen udílet souhlas k užití veškerého chráněného repertoáru domácích a zahraničních autorů. Pořadatel hudební produkce je povinen opatřit si předem souhlas a za užití zaplatit autorský provozovací honorář.

K našemu vystoupení potřebujeme do prostoru jeviště nezávadnou přípojku elektrické sítě 2×230V~ 50 Hz, 4×32A dle platné normy popř. 380V~ 50 Hz.

Pořadatel je povinen akci nejvhodnějším způsobem a v dostatečném rozsahu prezentovat. K tomuto účelu poskytneme dohodnuté množství plakátů kapely.

Pořadatel zajistí občersvtení dle dohody (většinou na půlnoc pro všechny členy kapely + zvukař a osvětlovač).

Hudební skupina Rookies si obstará ozvučení a osvětlení sama. Pro lepší odhad množství použité aparatury sdělte prosím při objednávce i velikost sálu popř. el. vybavení.

Příští akce
Dědice - obecní ples
23.2.2019
Myslibořice - školní ples
16.3.2019
Svatba
8.6.2019
Svatba
15.6.2019
Prokopov - sraz rodáků a přátel obce
22.6.2019
Poslední fotogalerie
Bohušice (31.8.2013)
Bohušice (31.8.2013)